Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Był miłością mojego życia. Taką prawdziwą miłością, która się zdarza tylko raz, wszystko przed nią to zapowiedzi, wszystko po niej marne podróbki
— Zygmunt Miłoszewski
Muszę go zostawić. Będzie jeszcze gorzej. On jednak musi być sam. Tylko to go ocali. Tylko wtedy stanie się samodzielny. Tylko wtedy się naprawi.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaSkydelan Skydelan
5391 553c
No jak...?
0601 38d2
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaSkydelan Skydelan

Wolność nie polega na robieniu tego, czego chcesz, a na nie robieniu tego, czego nie chcesz.

— mądrość gier online ;)
Reposted bylaparisienneNicTuPoMniejanealicejoneshashendlesslove16quotesniskowoupintheskynyaakoromantycznoscSkydelanpatuspatusavooidforeverremembermeagainnagainbe-awesome-todayannakaoutofmyheadbeliveinmediscourageaffectionitmakesmecalmsasorizanokoNoemiJustineczekoladowezatraceniecannelllemrdonadoniishameonyoubitch
6686 eb01 500
Reposted fromMuppet Muppet via12czerwca 12czerwca
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako viaaanetaxx aanetaxx
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
Reposted frommysweetnewyork mysweetnewyork viahope24 hope24
1747 34f1
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
9634 7f6e
Reposted fromniewychowana niewychowana viajestemjeden jestemjeden
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viajestemjeden jestemjeden
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove via12czerwca 12czerwca
9961 b99a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur via12czerwca 12czerwca
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl