Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie

Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromonnomnom onnomnom
Reposted fromheroes heroes viaonnomnom onnomnom

Nie możesz w życiu się cofać.
Nie możesz żyć czasem minionym,
by w ten sposób przywołać najpiękniejsze dni.
Musisz iść naprzód.
Dzień za dniem.
Rok za rokiem.
Nie możesz się zatrzymywać,
nikt nie może cię zatrzymać.

Istnieje wiele skrzyżowań.
Napotykasz ludzi i rzeczy.
Możesz mieć wypadek, może czasem dojść do kłótni.
Zderzysz się z ludźmi, którzy są jak czołg.
Nigdy nie schodzą z drogi.
Uparcie pozostają na swoim pasie.
Zablokują ci drogę i mogą sprawić wiele przykrości.
Istnieje wiele skrzyżowań.
Uważaj na światła.
Światła czerwone to dla życia światła stopu.
Tam już nie da się iść: niepohamowana chciwość,
zaciekły egoizm, chorobliwa zazdrość.
Tam urywają się drogi i zaczyna przepaść.

Uprzejmość, wola pojednania,
gotowość niesienia pomocy, łagodność -
tu światła twojego życia ponownie przełączają się na kolor zielony, tu twoja droga ciągnie się dalej.
Bądź uprzejmy i życzliwy,
obcując codziennie z ludźmi i załatwiając sprawy.
Nie gaś nigdy silnika swego serca.
Nie zapominaj, że masz do niego tylko jeden kluczyk,
a jest nim miłość.

— Phil Bosmans
Reposted fromonnomnom onnomnom viatheism theism
6250 e81d 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viatheism theism
Szaleństwo popełnia kobieta, pozwalając, by w sercu jej rozpaliła się miłość tajemna, która, nieodwzajemniona i nieznana, pochłonie jej życie...
Reposted fromwhateveer whateveer viaaanetaxx aanetaxx
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaaanetaxx aanetaxx
3507 e9ba 500
Reposted bybezwladnie bezwladnie
3504 d0d0
Reposted byaziarugiaanderer-tobithtwins4everTokyoMEWSHypothermia-Macekpieceoflifestrzepykociesprawyretjivcomplicated-ideaSanthejarlaxlesmoke11kaworuune-raconteusecarlandlouisestragglerthosecookiesaremineambassadorofdumbtoniewszystkoinspirationsPedoP4ndarurkyLuukkanitroventTerodalwerhamstertutusfashion-for-my-mindmalajnainavolldostRedHeadCathAluAluDagarhenikariangry-mushroomtomashpassingbirdBrainyantonimdotmariuszBBarthaszraaMrrrukkoszmarekricejugglerpartyhardorgtfoventigokotecke
6444 5fd7 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaaanetaxx aanetaxx
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaaanetaxx aanetaxx
9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw viaupinthesky upinthesky
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viaupinthesky upinthesky
0257 acbe
Reposted fromtosiaa tosiaa vianataliana nataliana
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapiinkskies piinkskies
8909 4b15
4001 695d
Reposted fromlaters laters viawindybaytrue windybaytrue
4560 baa8
Reposted fromnazarena nazarena viawindybaytrue windybaytrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl