Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5236 8fbd
Reposted fromcarameltea carameltea viaSkydelan Skydelan
2660 2cfd 500
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaSkydelan Skydelan
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaSkydelan Skydelan
4258 45cc
Reposted fromtress tress viagdziejestola gdziejestola
           
5018 4757
Reposted fromsbguys sbguys viagdziejestola gdziejestola
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viaSkydelan Skydelan
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
9600 6497
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajestemjeden jestemjeden
Życie mi milczy bez jego głosu.
— Katarzyna Wołyniec
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
- Myślę, że serce przypomina głęboką studnie. Nikt nie wie, co jest na dnie. Można tylko sobie wyobrażać na podstawie tego, co czasami wypływa na powierzchnię.
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viasambaanka sambaanka
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viahope24 hope24
4227 fc66
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianataliana nataliana
3152 b2dd
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl